อ. ทิวา ชินธาดาพงศ์ (เซียนมี่)

ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนแนวทาง Value Investment (VI)