ดร. วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล

ผู้เชี่ยวชาญ Business Model & Fund Flow


ดร. วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล ดร. วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล
ดร. วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล ดร. วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล
ดร. วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล ดร. วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล